Ιούν 19

Η SPAROSDIL αναζητά νέους συνεργάτες

H SPAROSDIL είναι μία σύγχρονη, δυναμική και καινοτόμα επιχείρηση, που δραστηριοποιείται στο χώρο της εισαγωγής, διανομής και εμπορικής υποστήριξης προϊόντων στον κλάδο τον τροφίμων. Με έμφαση στην τεχνολογία, η SPAROSDIL αποτελεί το πλέον εξελιγμένο δίκτυο στην αγορά, παρέχοντας υπηρεσίες 360° στους τομείς Retail & Wholesales.

H SPAROSDIL ζητά να προσλάβει:

Υπευθύνους Πωλήσεων RETAIL:

Απαραίτητα προσόντα:

 • Απολυτήριο Λυκείου (Πτυχίο Ανωτέρας/Ανώτατης Εκπαίδευσης θα ληφθεί ιδιαίτερα υπ’ όψιν)
 • Δίπλωμα οδήγησης αυτοκινήτου,
 • Καλή γνώση Η/Υ & Android
 • Προϋπηρεσία τουλάχιστον 1 έτους σε σχετική θέση
 • Γνώση Αγγλικών

Απαραίτητες ικανότητες:

 • Εντιμότητα
 • Ανεπτυγμένο το αίσθημα της ευθύνης
 • Ικανότητα επικοινωνίας και ομαδικότητας
 • Εργατικότητα
 • Επαγγελματισμός
 • Συνέπεια
 • Ανεπτυγμένη ικανότητα επικοινωνίας & διαπραγμάτευσης

 

Η εταιρεία προσφέρει:

 • Ευχάριστο, δυναμικό και προκλητικό περιβάλλον εργασίας
 • Ελκυστικό πακέτο αποδοχών και κινήτρων
 • Άριστο εργασιακό  περιβάλλον
 • Δυνατότητες εξέλιξης και ανάπτυξης
 • Αυτοκίνητο
 • Tablet & κινητό τηλέφωνο εταιρείας
 • Συνεχή εκπαίδευση:
 • Εμπειρία σε πωλήσεις ή εξυπηρέτηση πελατών
 • Βασικές γνώσεις ηλεκτρονικών υπολογιστών
espa