.

Στοχοι

Οι άμεσοι στόχοι μας είναι η καθημερική βελτίωση των υπηρεσιών μας με έμφαση πάντα σε κάθε πελάτη ξεχωριστά, η περαιτέρω ανάπτυξη του πελατολογείου, η γεωγραφική μας επέκταση, η επιπλέον επένδυση σε υλικοτεχνική υποδομή καθώς και η ανάπτυξη εξαγωγικής δραστηριότητας μέσω νέων συνεργασιών με παραγωγούς ποιοτικών τοπικών προϊόντων.
espa