.

Ομαδα

Η SPAROSDIL δημιουργήθηκε από μία ομάδα δυναμικών στελεχών με μεγάλη εμπειρία στο χώρο των τροφίμων.

Τα στελέχη της έχουν τη διάθεση και το όραμα να υλοποιήσουν καινοτόμες λύσεις και ιδέες με απώτερο σκοπό την επίτευξη των στόχων και τη δημιουργία προστιθέμενης αξίας προς τους συνεργάτες της.

Σήμερα, η εταιρεία απασχολεί 20 εργαζόμενους.

espa