.

Αρχες

Η επιχειρηματική κουλτούρα της SPAROSDIL βασίζεται σε αξίες όπως είναι η εμπιστοσύνη, η συνεργασία, η δέσμευση, η αξιοπιστία, η ποιότητα, η παροχή υψηλού επιπέδου υπηρεσιών καθώς και ο σεβασμός στο σύνολο των συνεργατών της.
espa