.

Εισαγωγες-Εξαγωγες

imports_exports

Ένας ακόμη βασικός πυλώνας δραστηριοποίησης της SPAROSDIL είναι αυτός των Εισαγωγών – Εξαγωγών.

Χάρη στην υψηλή τεχνογνωσία της είναι σε θέση να προσφέρει σε διεθνείς επιχειρήσεις τη δυνατότητα να προσεγγίσουν την ελληνική αγορά και να έχουν μία υγιή και μακροχρόνια ανάπτυξη στην Ελλάδα με ορθολογικό τρόπο

Παράλληλα, η διεθνής εμπειρία και οι στενές σχέσεις με επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε ολόκληρο τον κόσμο δίνουν τη δυνατότητα στη SPAROSDIL να αποτελέσει τον πυλώνα συνεργασίας για τις ελληνικές επιχειρήσεις, που παράγουν υψηλής ποιότητας προϊόντα, με τη διεθνή αγορά

espa