.

Πωλησεις

sales

Λιανική

Το τμήμα πωλήσεων σε σημεία λιανικής (Retail) είναι υπεύθυνο για τη διαχείριση και άμεση πώληση του διαθέσιμου χαρτοφυλακίου αξιοποιώντας τις σύγχρονες τεχνολογίες, τη μεγάλη εμπειρία και τεχνογνωσία που διαθέτουν τα στελέχη της εταιρίας SPAROSDIL.

Χονδρική

Το Τμήμα Χονδρικής (Wholesale) απευθύνεται σε επαγγελματίες που αναζητούν την καλύτερη, περισσότερο ποιοτική και αποδοτική λύση όσον αφορά την προμήθεια των πρώτων υλών και των προϊόντων που χρειάζονται για τη λειτουργία της επιχείρησης τους

Η SPAROSDIL εξασφαλίζει ανταγωνιστικές τιμές λόγω της καθετοποιημένης οργάνωσης της, προσφέρει τη δυνατότητα παράδοσης στο χώρο του επαγγελματία, ενώ τηρεί αυστηρά όλες τις διαδικασίες που προβλέπουν οι κανόνες ασφαλείας και υγιεινής των τροφίμων

espa